Rímskokatolícka cirkev Ducha Svätého, farnosť Žehra

farské oznamy tel. 0534495322

od 18. februára – do 25. februára 2018

 

 

Žehra

 

Beharovce

Granč-

Petrovce

 

Hodkovce

 

Dobra Vôľa

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

         10,30 H

Za zdr.B.pož pre rod. Ondreja Surgenta deti a vnúčatá

14,00 Krížová cesta

9,00

Za veriacich

 

14,00 Krížová cesta

9,00 H

Za zdr.B.pomoc k M.ust. pomoci pre rod. Zubaľovú

14,00 Krížová cesta

10,30

Na úmysel celebranta

7,30

 

Pondelok

 

 

 

 

 

Utorok

17,00

+Matej Cicák

18,00

K úcte B.milosrddenstva za zdr.B.pož pre deti a vnúčatá

 

 

 

Streda

17,00

+Ján Pacovský  

 

18,00

+Veronika Pavol a Pavol

 

 

Štvrtok

Sviatok Katedra sv. Petra apoštola

17,00 

+Žofia Cmorejová z ruže

18,00

+Jozef a rodičia

 

 

 

Piatok

 

17,00

Na úmysel pomoc a ochr. P. Márie

 

18,00

+z rod. Tejbusovej a Mulíkovej

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

 

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

10,30

Za Veriacich

 

14,00 Krížová cesta

9,00 H

+rod. Ján a Katarína Dzugasoví a ich     + deti

14,00 Krížová cesta

9,00

+Ján Irena a Ján

 

14,00 Krížová cesta

10,30 H

Poďakovanie za zdr.po autonehode

7,30

Oznamy:

(Ž,G,B) – Sv. spoveď podľa potreby pred sv. omšou.

(Ž,G,B) – Krížové cesty  v nedeľu o 14,00 hod. a  v piatok v čase  ako je vyhlásená sv. omša, Bude najprv Krížová cesta a po nej sv. omša.   

(Ž,G,B,H) – Kántrové dni – v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.  

(Ž,G,B,H) – svätý otec František vyhlásil na piatok 23.2. 2018 deň modlitieb a pôstu za pokoj v Kongu Južnom Sudáne

 

Žehra, 18.02. 2018