Rímskokatolícka cirkev Ducha Svätého, farnosť Žehra

farské oznamy tel. 0534495322

od 17. júna – do 24. júna 2018

 

 

Žehra

 

Beharovce

Granč-

Petrovce

 

Hodkovce

 

Dobrá Vôľa

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10,30

Výročná + Matej Cicák

9,00 H

 30- dňová + František Polomský

9,00

Za obrátenie

10,30 H

Za prvo-prijímajúce deti

7,30

Za veriacich

Pondelok

19,00

Za zdr.B.pož pre Vierku s rodinou

18,00

Za zdr.B.pomoc pre rod. Čonkovú

 

 

 

Utorok

 

   

 

 

 

Streda

 

 

 

18,00 H

 + Mária Kaľavská

 

 

Štvrtok

 

19,00

 + Ján Pacovský

18,00

+ z rod. Štofko a Urban a Peter

 

 

 

Piatok

   

18,00

Za zdr.B.pož pre rod. Jukovskú

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Slávnosť narodenia  sv. Jána Krstiteľa

10,30

Poďakovanie p. Bohu za prežité roky a za zdr.B.pož.pre rod. Sedlákovú

9,00

Za účastníkov májových pobožností

9,00 H

Za účastníkov deviatnika k sv. Jozefovi

10,30 H

Výročná  + Mária Balluchová

7,30

Za veriacich

Oznamy:

(Ž,G,B) – Svätá spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou.

 (B)- Ohlášky Štofila -Bašistová – Viď papier. Po 2x.

 

Žehra, 17.06. 2018