Rímskokatolícka cirkev Ducha Svätého, farnosť Žehra

farské oznamy tel. 0534495322

od 14. januára – do 21. januára 2018

 

 

Žehra

 

Beharovce

Granč-

Petrovce

 

Hodkovce

 

Dobrá vôľa

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10,30

+Ján Kožuško

9,00

+Mária Michalovová

9,00 H

Na úmysel za obrátenie

10,30 H

Na úmysel celebranta

7,30

Za veriacich

Pondelok

17,00

Výročná

+Anton Straka

 

 

 

 

Utorok

 

14,00

pohrebná +Žofia Cmorejová 

 

18,00

+Jozef Leskovský

 

 

 

Streda

 

 

 

18,00

+Valent Alžbeta Zdenko bratia a sestra  

 

 

Štvrtok

 

17,00

+z rod. Štefana Pacovského +Júlia a Jozef Gmuca

18,00

+ Marta Krigovská

 

 

 

Piatok

17,00.

+ Matej Cicák

 

 18,00

+Vladimír Rokyta a Mária Mačáková

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10,30 H

+Ján Pacovský

9,00 H

Na úmysel celebranta

 

9,00

Výročná +Jozef Hladoň

10,30

Za + záchranárov r. 2015 a 2016 

7,30

Za veriacich

Oznamy:

(Ž,G,B) – Sv. spoveď podľa potreby pred sv. omšou.

(Ž,G,B) – dátum 1.sv. prijímania je v našej farnosti stanovený na 3. Júna 2017

(Ž,G,B,H) – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18 do 25 januára

(G , Ž)- Výhercovia časopisu Tešiteľ po sv. omši do sakristie

(Ž, B)- Na budúcu NE bude zbierka pre potreby kostola.

( H )- ohlášky  Balucha – Baluchová 1x Viď papier.

 

 

Žehra, 14.01. 2018