Článok

Rímskokatolícka cirkev Ducha Svätého, farnosť Žehra

Farské oznamy

od 22. júla – do 29. júla 2018

 

Žehra

Beharovce

Granč-

Petrovce

Hodkovce

Dobrá Vôľa

ŠESTNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

1030 K

+ Mária a deti

900

+ Vlasta a Alžbeta Záhradník

900 K

+ Vladislav Grobarčík, výročná

1030

Za veriacich

730 K

Pondelok

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

 1800 K

+ Ján a Veronika Rímsky

 

 

 

 

Utorok

 

1800 K

Za zdravie a B. pomoc pre Petra Kozlíka s rod.

1800

Za + z rod. Vilkovej a Čekovskej

 

 

Streda

Sv. Jakuba, apoštola,

sviatok

1800

+ Ján Pacovský

 

1800 K

+ Martin Drusa, Alžbeta a Mikuláš Orinin

 

 

Štvrtok

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

1800 K

+ rodičia a deti

1800

+ Ján a Mária Kozlík a syn Stanislav

 

 

 

Piatok

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

1800 K

Za zdravie a B. požehnanie rod. Salanciovej

 

1800

Za zdravie a vyprosenie milostí od P.M. pre rod. Orininovú a Zavatčanovú

 

 

Sobota

730 K

Za zdravie a B. pomoc pre Máriu Dúbravskú

 

 1500

Sobášna

Šmitala - Pastoreková

 

 

sedemNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

1030

Za veriacich

900 K

+ Ján a Žofia Forgáč

900

Za duše v očistci

1030 K

Na úmysel celebranta

730 K

Oznamy:

(Ž,G,B) - Sv. spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou:

(B) – Príbuzní + Jána Michalova obetovali na kostol 50,- €. Pán Boh zaplať.

(G) – Príbuzní + Ladislava Holotňáka obetovali na kostol 150,- € a na elektrinu 30,- €. Pán Boh zaplať.

(B) -  Sviatosť manželstva chcú prijať: Ján Slebodník, rím. kat., syn rodičov Jána a Kataríny rod. Vilkovej, bývajúci v Dúbrave a Mária Babíková, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie r. Maliňákovej, bývajúca v Behárovciach. Ohlasujú sa 1x. Spomeňme si na týchto snúbencov v našich modlitbách.

(G,B) -  Sviatosť manželstva chcú prijať: Michal Šmitala, rím. kat., syn rodičov Michala a Márie rod. Leskovskej, bývajúci v Behárovciach a Simona Pastoreková, rím. kat., dcéra rodičov Andreja a Emílie r. Vlkolínskej, bývajúca v Granč-Petrovciach. Ohlasujú sa 3x. Spomeňme si na týchto snúbencov v našich modlitbách.