Rímskokatolícka cirkev Ducha Svätého, farnosť Žehra

farské oznamy tel. 0534495322

od 18. marca – do 25. marca 2018

 

 

Žehra

 

Beharovce

Granč-

Petrovce

 

Hodkovce

 

Dobrá Vôľa

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

10,30

Za veriacich

 

14,00 Krížová cesta

9,00

Na úmysel celebranta

9,00 H

Za rod. Jozefa zdr.B.pož

14,00 Krížová cesta

10,30 H

Za zdr.B.pož pre Žofiu a +František Geleta

7,30

 

Pondelok  Slávnosť SV. Jozefa Ženícha P. Márie

17,00

+ Matej Cicák

18,00 H

Za zdr.B.pomoc pre rod. Štefana Dúbravského a Iľašovú

18,00

Za zdr.B.pož pre rod. Zavatčanových a deti s rodinami

 

 

Utorok     

 

 

18,00

Za zdr. a za trpezlivosť v chorobe

 

 

 

Streda

 

17,00

+ Ján Pacovský

 

18,00

Za zdr.B.pož pre celú rod.Heleny Blaščákovej

 

 

Štvrtok               

   

 

 

 

Piatok         

 

17,30

Krížová cesta po nej sv. omša

+Valent Cmorej 25r. smrti

17,30 K

Krížová cesta po nej sv. omša

+ Marta Krigovská

17,30 H

Krížová cesta po nej sv. omša

+rod. Džugasoví a Kamenickí

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

KVETNA NEDEĽA  NE.UTRPENIA PANA

Požehnanie ratolestí

10,30

Za veriacich

 

14,00 Krížová cesta

9,00 H

Na úmysel celebranta

 

14,00 Krížová cesta

9,00

Poďakovanie P. Bohu za dožitých 60r. života  

14,00 Krížová cesta detí

10,30 H

+Ambroz a Alžbeta

7,30

Oznamy:(Ž,G,B) - Sv. spoveď pred blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci v našej farnosti bude tento týždeň v    Piatok            (Ž) – od 16,30 hod. do 18,00 hod.

                                                                      (G) – od 16,30 hod. do 18,00 hod.

                                                                     (B) – od 17,00 hod. do 18,00 hod.

Ak by niekomu tento termín nevyhovoval sv. zmierenia sa bude vysluhovať v sobotu v Sp. Podhradí od 14,00 hod. do 18,00 hod. a v nedeľu popoludní v Sp. Vlachoch od 14,00 do18,00 hod. ale len z vážnych dôvodov

Poprosím aby ste využili sv. spoveď v piatok, keď tu príde viac kňazov. Keďže budem chodiť spovedať do iných farností a nestihnem prichádzať v predstihu, cez týždeň budem spovedať len súrne prípady.

(Ž,G,B,H) – chorých navštívim pred Veľkou Nocou v Piatok

(Ž G B H)- Zmena zimného času na letný – z 24. na 25.marca, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas zo zimného na letný – nezabudnite si čas posunúť o jednu hodinu dopredu

 

Žehra, 18.03. 2018