Článok

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ducha Svätého Žehra

Farské oznamy

od 17. septembra do 23. septembra 2018

 

Žehra

Beharovce

Granč-

Petrovce

Hodkovce

Dobrá Vôľa

Pondelok

 

1800

+ rodičia Vladimír a Margita

 

 

 

 

Utorok

 

1800

+ Mária Bačová, Mária Krigovská, Mária Miková, Alžbeta Mulíková

1800 K

Za zdravie a B. pomoc pre Michala

 

 

Streda

 

1800 K

+ Ján, Emília, Emil Záhradník

 

1800

Za zdravie a B. požehnanie Tomáša s rod.

 

 

Štvrtok

Sv. Ondreja, Pavla a spoločníkov, kórejskýchmučeníkov

spomienka

1800

+ Ján Pacovský

1700 K

+ Jozef Leskovský a Mária

1800 K

+ rodičia Michal a Anna Blaščák, Ján a Alžbeta Legát a súrodenci

 

 

Piatok

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

sviatok

1800 K

Za rod. Smoleňovú

 

 

1800

+ Valent, Terézia a Peter

 

 

Sobota

 

730

Na poďakovanie za úrodu

730 K

+ Michal a Anna Blaščák

 

 

 

dvadsiata PIATA

NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

1030

Za farnosť

900 K

 Za účastníkov májových pobožností

900

Za rod. Petákovú a Pollákovú

1030 K

+ Elena Ševčíková

730 K

(Ž,G,B) Sv. spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou.

(Ž,G,B) Dnes je zbierka na kostol.

(Ž,G,B,H) Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom je poďakovanie za úrodu. Formulár sv. omše na poďakovanie za úrodu bude v stredu v Žehre a v sobotu v Beharovciach a Granč-Petrovciach.

(Ž,G,B,H) V štvrtok 20.9.2018 pripadá na našu farnosť celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Sviatosť oltárna bude vystavená od 1400 h. do večernej sv. omše.

(Ž,G,B,H) Zvonček z budúcej nedele sa odvádza na Diecézny katechetický úrad.

(Ž,G,B,H) V štvrtok 20.9.2018 bude prvé formačné stretnutie Diecéznej školy viery. V Levoči začne sv. omšou o 1600 h. v Minoritskom kostole a v Spišskej Novej Vsi o 1630 h. v Malom kostole.

(B) V sobotu 22.9.2018 o 900 h. bude upratovanie kostola a jeho okolia.

(G) Sviatosť manželstva chcú prijať: Ľubomír Nagajda, rím. kat., syn rodičov Patrika a Ľuboslavy rod. Čekanovej, bývajúci v Bardejove a Simona Dirgová, rím. kat., dcéra rodičov Miroslava a Anny r. Mačákovej, bývajúca v Granč-Petrovciach. Ohlasujú sa 1x. Spomeňme si na týchto snúbencov v našich modlitbách