Rímskokatolícka cirkev Ducha Svätého, farnosť Žehra

farské oznamy tel. 0534495322

od 20. mája – do 27. mája 2018

 

 

Žehra

 

Beharovce

Granč-

Petrovce

 

Hodkovce

 

Dobrá Vôľa

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

10,30

+ Ján Pacovský

9,00 H

Za zdr.B.pomoc pre Annu

9,00

Za Máriu Vilkovú za zdr.B.pož

10,30 H

Na úmysel celebranta

 

7,30

Za veriacich

Svätodušný pondelok

19,00

+ Štefan Alžbeta Štefan Pavol Katarína

17,00

Za zdr.B.pomoc pre Annu

18,00

+rod. Ondrej a Vladimír

 

 

Utorok

19,00

+ Ondrej Pacovský a Ľubomír Spiský

18,00

Za zdr.B.pož pri dožití 80.r. života

 

 

 

Streda

 

 

 

 

18,00

Za zdr.B.pož pre Marka a Anny  

 

 

Štvrtok Sviatok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

19,00

Za zdr.B.pož pre Alžbetu

18,00

 + Urban Jevoš

 

 

 

Piatok

 

 

 

18,00

Za zdr.B.pomoc pre Luciu k M.ust. pomoci

 

 

Sobota

 

15,00 R

Sobášna

Maras- Štofková

 

 

 

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

10,30

Odpustová slávnosť

Za veriacich

9,00

Za rod.Jaroslava a Stanislava Kočiša za zdr.B.pož

9,00  H

Za zdr.B.pomoc pre Pavla

10,30 H

Na úmysel celebranta

7,30

Oznamy: (Ž,G,B) - Sv. spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou:

(G) – Z krstu Diany Mačákovej venovali rodičia na kostol 50 eur. Za milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

(Ž,G,B) – Zbierka na katolícke masmédiá  činila  194,- eur Za milodary vyslovujem úprimné pán Boh zaplať.

(Ž,G,B,H) – Dnešnou nedeľou končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme ANJEL PÁNA

Ohlášky (B)- Ohlášky Záhradník – Kendrová . viď papier. 2x.

(B)- Sviatosť manželstva chcú si vyslúžiť  Gabriel Maras z Kluknavy R. cath. syn rod. Miroslava a Márie rod. Seginovej  a Daniela Štofková R cath z Beharoviec dcéra rod.Štefana a Danky r.Piklovej . ohl.sa 3x. Spomeňme si na týchto snúbencov v našich modlitbách

(Ž,G,B) – v piatok o 18,00 bude v Sp. Podhradí sv. omša ku cti sv. Filomény.

 

Žehra, 20.05. 2018