Článok

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ducha Svätého Žehra

Farské oznamy

Od 21. januára do 27. januára 2019

 

Žehra

Beharovce

Granč-

Petrovce

Hodkovce

Dobrá Vôľa

Pondelok

Sv. Agnesy, panny a mučenice

spomienka

1700

+ rodičia Martin a Mária Tkáč a ich deti

 

 

 

 

Utorok

 

 

1700 

+ Štefan Jurkulák

1700

+ Michal a Mária Mačák

 

 

Streda

 

1700 

+ Marián Orlovský

 

1700

+ Alžbeta Maliňáková, Alžbeta a Pavol Valuš

 

 

Štvrtok

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

1700 

+ Valent Dunka, Katarína a Ladislav Sabol

1700

+ Mária, Štefan a Ján Záhradník

 

 

 

Piatok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

sviatok

1800

+ Mária a Pavol Pacovský, Alžbeta a Michal Straka

 

1700 

Za zdravie Anny a deti s rod.

 

 

Sobota

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

spomienka

 

 

800

Na úmysel celebranta

1700 

Na úmysel celebranta

 

 

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

1030

Za zdravie a B. požehnanie pre rod. Jozefa Záhradníka

900 

Za zdravie a B. pomoc pre rod. Hradiskú

900

Za zdravie a B. požehnanie pre Pavla (88 r.ž.)

1030 

Za farnosť

730 

(Ž,G,B) Sv. spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou.

(Ž,G,B) Dnes je zbierka na kostol.

(Ž) V piatok bude sv. omša za účasti detí a mladých. Srdečne pozývame.

(Ž,G,B,H) V sobotu 26.1.2019 bude v Granči Petrovciach eRko ples. Začne sv. omšou v kostole o 1700 h.. Vstupenky si môžete zakúpiť do 23.1.2019 u Agnesy Kaľavskej alebo Kataríny Škotkovej.

(Ž,G,B,H) Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

(G) Bohuznáma pani obetovala 50,- € na opravu strechy. Bohuznáma pani obetovala 20,- € ako náhradu za upratovanie. Pán Boh zaplať.

(B) V pokladničke pri jasličkách sa počas Vianoc nazbieralo 90,70 €. Pán Boh zaplať.

(Ž,G,B,H) Slávnosť prvého sv. prijímania bude 26.5.2019.