Článok

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ducha Svätého Žehra

Farské oznamy

Od 12. novembra do 18. novembra 2018

 

Žehra

Beharovce

Granč-

Petrovce

Hodkovce

Dobrá Vôľa

Pondelok

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

spomienka

1700

+ rodičia a Katarína Vaľková

 

 

 

 

Utorok

 

1700 K

+ Ján a Mária Štofko a starí rodičia

1700

+ Jozef, Alena, Jozef a Mária

 

 

Streda

 

1700 K

Za rod. Jána Muchu a + Ján a Júlia Mucha

 

1700

+ z rod. Tejbusovej a Malíkovej

 

 

Štvrtok

 

1700

+ Štefan a Anna Pastiran, Mária a Ján Tkáč

 

1700 K

+ z rod. Kaľavskej

 

 

Piatok

1700 K

+ Mária Ozvaldová

mesačná

1800

Za zdravie a B. pomoc pre rod. Miloša Michalova

 

 

 

Sobota

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

spomienka

 

730

K úcte Ružencovej Panny Márie a za zdravie pre deti a ich rodiny

1030

Poďakovanie za 60 r. života Anny a za rod. Forgáčovú

 

 

TRIDSIATA TRETIA

NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

1030 K

Za zdravie a pomoc P. Márie pre Máriu a rod. Michala Vaľka

900

+ Irena a Valent Dzugas, Anna a Štefan Mulík

900 K

+ Ján Ivančák a + z rodiny

1030

+ z rod. Labudovej a Šebestovej

730

Za farnosť

(Ž,G,B) Sv. spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou.

(B) V piatok bude sv. omša za účasti detí a mladých. Srdečne pozývame.

(Ž,G,B) Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

(G) Bohuznáma rodina obetovala ako náhradu za upratovanie 20,- € a na kostol 30,- €. Pán Boh zaplať.

(Ž,G,B,H) Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti na tému „Vianoce v našej rodine". Svoje podpísané kresby odovzdajte na zadnom stolíku v kostole do konca novembra.

(Ž,G,B,H) V stredu 14.11.2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Z tejto príležitosti bude v sobotu 17.11.2018 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sv. omša o 1030 h., pri ktorej  poďakujeme za dar jeho života. Pred svätou omšou o 1000 h. sa začne modlitba posvätného ruženca. Po svätej omši bude nasledovať prezentácia zborníkov z konferencií o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi.

(Ž,G,B,H) V štvrtok 15.11.2018 bude tretie formačné stretnutie Diecéznej školy viery. V Levoči začne sv. omšou o 1550 h. v Minoritskom kostole a v Spišskej Novej Vsi o 1630 h. v Malom kostole.