Web Content Display

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ducha Svätého Žehra

Farské oznamy

Od 10. decembra do 16. decembra 2018

 

Žehra

Beharovce

Granč-

Petrovce

Hodkovce

Dobrá Vôľa

Pondelok

 

1700

Na poďakovanie Márie za dožité jubileum a prosba o požehnanie

 

600 K

+ Michal Valuš

Rorátna

 

 

Utorok

 

1700 K

Na poďakovanie za prežité roky s prosbou o požehnanie

1700

Na poďakovanie, za zdravie a B. pomoc pre Mateja

 

 

Streda

 

600 K

+ rodičia Ján a Mária Bača, starí rodičia Ján a Alžbeta Bača

Rorátna

 

600

+ Klára, Bruno, Jozef a Štefan

Rorátna

 

 

Štvrtok

Sv. Lucie, panny a mučenice

spomienka

1700 K

Za zdravie a B. pomoc pre rod. Kostolanskú

1700

Za + z rod. Jevošovej

 

 

 

Piatok

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Spomienka

1800

+ starí rodičia Pitkoví, Kleščoví a Michal a Mária Kaľavský

 

 

1700 K

+ rodičia Ján a Irena, brat Ján

 

 

Sobota

600

+ Rudolf Jánoš

 

Rorátna

600 K

+ rodičia Ján a Mária Michalov, starí rodičia Ján a Mária Sivák

Rorátna

 

 

 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

 

1030 K

+ Štefan, Alžbeta, Štefan, Pavol a Katarína

900

+ Jozef Kozlík

900 K

Za zdravie a B. pomoc pre rod. Štofilovú a deti s rod.

1030

Poďakovanie za 60 r. života

730

Za farnosť

(Ž,G,B) Sv. spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou.

(Ž,B,G,H) V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

(Ž) V piatok bude sv. omša za účasti detí a mladých. Srdečne pozývame.

(Ž,G,B) Pozývame všetky deti na slávnostnú sv. omšu spojenú s vyslaním koledníkov Dobrej noviny (tzv. „vysielačku"), ktorá bude v sobotu 15.12.2018 v Ľubici. Autobus bude odchádzať z rázcestia v Granči Petrovciach o 830 h., stretnutie detí bude o 815 h.. Je potrebné vziať si so sebou: jedlo, pitie, prezúvky, obetný dar – trvanlivé potraviny a 1,- € na autobus. Predpokladaný príchod je o 1530 h.. Na deti sa tešia eRko animátori.

(Ž,G,B) Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

(Ž,G,B) Minulú nedeľu bola jesenná zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo spolu 395,01 €. Pán Boh zaplať.

(Ž,G,B) V štvrtok 13.12.2018 od 900 h. bude na cirkevnom gymnáziu v Levoči deň otvorených dverí.