Web Content Anzeige

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ducha Svätého Žehra

Farské oznamy

od 20. augusta do 26. augusta 2018

 

Žehra

Beharovce

Granč-

Petrovce

Hodkovce

Dobrá Vôľa

Pondelok

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

spomienka

 1800 K

+ Ján Pacovský

 

 

 

 

Utorok

Sv. Pia X., pápeža

spomienka

 

1800

+ rodičia Drusoví a Pavľákoví

1800 K

Za zdravie a B. požehnanie pre pracovníkov v dielni

 

 

Streda

Panny Márie Kráľovnej

spomienka

1800 K

+ Žofia Kuľková, 5. výročie

 

1800

+ František, Katarína a Veronika

 

 

Štvrtok

1800

+ rodičia Lesníkoví a Vilkoví

1800 K

+ starí rodičia Bartolomej a Alžbeta Štofko, rehoľná sestra Alžbeta a syn Ondrej

 

 

 

Piatok

Sv. Bartolomeja, apoštola

sviatok

1800

+ rodičia Tkáčoví a Leškoví

 

1700 K

+ Michal Valuš, Alžbeta Čubová

 

 

Sobota

 

730 K

+ Štefan Olšavský

1400 K

Sv. omša pre eRko

 

 

DVADSIATA PRVÁ

NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

1030 K

Poďakovanie za dobrodenia a prosba o požehnanie Júlie a rod.

900

Za duše v očistci

900 K

+ Alžbeta Maliňáková

1030

Za veriacich

730

(Ž,G,B) - Sv. spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou.

(Ž,G) – Dnes je zbierka na potreby kostola.

(Ž,G,B,H) – V piatok pri sv. omši o 1800 h. vo farskom kostole v Žehre bude uvedenie do úradu nového farára.

(Ž,G,B) – V sobotu 1.9.2018 bude v Košiciach blahorečenie Anny Kolesárovej. Kto má záujem ísť na blahorečenie, nech sa prihlási v sakristii do piatku 24.8.2018.

(Ž,G,B,H) – Na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej sa bude konať stretnutie mám z Modlitieb matiek zo Spišskej diecézy. Stretnutie sa uskutoční dňa 25.augusta 2018 od 1000 hod. do 1800 hod. Organizátorky stretnutia všetkých srdečne pozývajú.

(Ž,G,B,H) – Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

(G) – Erko animátori oznamujú deťom, že potáborové stretko bude v sobotu 25.8.2018. Stretnutie začne o 1330 hod. pri škole.