Rímskokatolícka cirkev Ducha Svätého, farnosť Žehra

farské oznamy tel. 0534495322

od 22. apríla – do 29.apríla 2018

 

 

Žehra

 

Beharovce

Granč-

Petrovce

 

Hodkovce

 

Dobrá Vôľa

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa Dobrého pastiera

10,30

 Poďakovanie za prežité roky Štefana Cmoreja vyprosenie zdr.B.pož.ochr.P. Márie pre deti a vnúčatá  

9,00

+František Polomský

13,00

Pohreb +František Polomský

9,00 H

  + Pavol a Anna Kaľavský a Jozef Kolčák

 

 

7,30

 

Pondelok Spomienka Sv. Vojtecha biskupa a mučeníka

 

 

 

 

 

Utorok Spomienka Sv. Juraja mučeníka

19,00

+Anton Straka

18,00

+Jozef Leskovský

 

 

 

Streda Sviatok Sv. Marka Evanjelistu

 

 

 

18,00

30-dňová + Mária Zubaľová  

 

 

Štvrtok

 

19,00

+Anna a Jozef Fuchs

18,00

 + Marta Krigovská

 

 

 

Piatok

 

 

19,00

Za zdr.B.pomoc pre Helenu a + Pavol Tkáč

 

18,00

+ Jozef a Anna Peter a Marián

 

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

10,30

Za veriacich

 

9,00 H

+Pavol Kozlík 25r.smrti

9,00

 + brat Ján a rodičia Ján a Alžbeta

10,30 H

Za obrátenie hriešnikov

7,30

Oznamy:

(Ž,G,B) - Sv. spoveď podľa potreby pred sv. omšou

 (Ž,)- do leta budú bývať sv. omše cez týždeň o 19.00hod. aj kvôli reštaurátorom aj kvôli turistom.

 (Ž,G, B,H )- dňa 10,6.2018.bude v Spišskej  Novej Vsi koncert o živote Jána Pavla II. Na zimnom štadióne o 18.00hod. Program na nástenke  predpredaj vstupeniek na Ticketportal

 

Žehra, 22.04. 2018